Advocaat te Antwerpen gespecialiseerd in strafrecht

 

Historiek en Filosofie van het Kantoor

Mr. Werner Lens is de oprichter van het kantoor, hij kwam aan de balie in 1953. Hij was tevens openingsredenaar van de Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen en dit in het jaar 1961.


Mr. John Maes vervoegde het kantoor in 1991. Ook Mr. Maes is gewezen openingsredenaar en dit op de viering van de honderste verjaardag van de opening van het gerechtelijk jaar in 2006. Mr. Maes was voorzitter van de Vlaamse Conferentie in het jaar 2010-2011, wanneer het 125 jarig bestaan van de Conferentie gevierd werd. M. Maes is tevens gewezen lid van de Raad van de Orde waar hij drie jaar van deel heeft uitgemaakt

 

De specialiteit van het kantoor is het strafrecht. Zo hebben de beide kantoorgenoten samen geteld reeds meer dan 40 assisen zaken op hun palmares.

 

Mr. Maes is sinds 2009 voorzitter van de commissie strafrecht binnen de schoot van de Orde van Vlaamse Balies, waar hij mee aan de wieg stond van de organisatie van de bijstand van de advocaat bij het politieverhoor naar aanleiding van de Salduz rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

 

Het kantoor kan dan ook terugbuigen op een grote expertise en ervaring.

LET OP WIJ ZIJN VERHUISD NAAR DE MECHELSESTEENWEG 271 - 2018 ANTWERPEN

Naast het algemeen strafrecht heeft het kantoor zich steeds meer toegelegd op het financieel strafrecht. Sedert enkele jaren heeft dit onderdeel van het strafrecht immers alleen aan belang gewonnen: de voortdurend evoluerende witwaswetgeving en rechtspraak, de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon, de toenemende vervolging van faillissementsmisdrijven, de strafrechtelijke implicaties van fiscale fraude, enz. zijn niet meer weg te denken uit het strafrecht.

 

Het kantoor werkt dan ook actief samen met andere gereputeerde advocatenkantoren ingeval van gespecialiseerde materies zoals sociaal en fiscaal recht.

 

Binnen het kantoor komen vanzelfsprekend ook de klassieke procedures voldoende aan bod: familierecht, jeugdrecht, verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht, invorderingen, edm. Het kantoor draagt eerlijkheid en correctheid tegenover de client hoog in het vaandel, en heeft dan ook een onberispelijke reputatie op dat vlak. Er worden op voorhand zeer concrete afspraken gemaakt omtrent het te verwachten ereloon zodat de client nooit voor verrassingen komt te staan. 

 

Bereikbaarheid en professionele opvolging van elke zaak zijn een dagelijkse uitdaging. Ieder dossier heeft zijn belang en het is essentieel dat de client steeds correct en tijdig wordt genformeerd over de stand van zijn dossier.

 

U kan steeds vrijblijvend contact opnemen voor een eerste afspraak.

 

LET OP WIJ ZIJN VERHUISD NAAR DE MECHELSESTEENWEG 271 - 2018 ANTWERPEN